การสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการพลาสติกประจำปี 2557

เรียนสมาชิกและผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทุกท่าน เว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit ขอความร่วมมือทุกท่านในการร่วมทำแบบสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2557 ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้อมูลที่ท่านให้ความอนุเคราะห์นี้ จะถูกรวบรวมไว้บนเว็บไซต์ Plastics Intelligence Unit (ในส่วนของข้อมูลผู้ประกอบการ) ซึ่งข้อมูลที่ท่านให้ความอนุเคราะห์นี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกำหนดนโยบาย วางแผนและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยต่อไป ในส่วนของข้อมูลทางสถิติต่างๆ ของบริษัท เช่น กำลังการผลิต ปริมาณการผลิต ยอดขาย จำนวนพนักงาน และปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก จะถูกเก็บเป็นความลับ โดยจะแสดงผลในรูปภาพรวมของประเทศเท่านั้น

ข้อมูลที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์จะถูกนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ http://plastic.oie.go.th เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์บริษัทของท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และท่านสามารถแนบรูปโลโก้และรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัทส่งกลับมาพร้อมแบบสอบถาม เพื่อใช้ประกอบ profile บริษัทของท่านในเว็บไซต์ดังตัวอย่างครับ

\"\"\"\"\"\"

ดาวน์โหลดแบบสอบถามได้ตามเอกสารแนบ ทั้งในรูปแบบของ PDF หรือ MS Word

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งกลับมาที่ นายชยนัฏ ราชบังสา สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ชั้น 11 เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ บี เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 085-484-6276 โทรสาร 02-537-0449 หรือที่ E-mail [email protected] ขอบคุณครับ

 

ดาวน์โหลด