สถาบันพลาสติกร่วมCSR กนอ. ผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด

สถาบันพลาสติกร่วมCSR กนอ. ผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด

          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และพนักงาน รวมพลังจิตอาสาร่วมกันผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด (Thai Kid’s Spacer) ภายใต้โครงการ "กนอ.ร่วมใจ ผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด" จำนวน 1,000 ชุด โดยผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาขยายหลอดลมแบบสูดดม จากพลาสติกที่ผลิตขึ้นใช้เองภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหืด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กนอ. กับมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย สถาบันพลาสติก และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และตัวแทนจากสถาบันพลาสติก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และสาธิตวิธีประกอบอุปกรณ์อย่างถูกวิธี เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดาวน์โหลด