ระดมสมอง ครั้งที่ 1 แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก

สถาบันพลาสติก จัดระดมสมอง ครั้งที่ 1 "แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก" เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท