ประมวลภาพ สัมมนา "Plastics Forum" 2015

ภาพบรรยากาศภายในงานสัมมนาPlastics Forum ในงาน Thailand Industry Expo 2015

เมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2558  ณ อิมเพค เมืองทองธานี ของทางสถาบันพลาสติก

ในการนี้ได้รับเสียงการตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมสัมมนา  ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

สาระดีๆ ความรู้ดีๆ ที่ทางสถาบันพลาสติกได้ตั้งใจนำเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลด