สถาบันพลาสติก ให้บริการด้านคำปรึกษา

สถาบันพลาสติก ให้บริการด้านคำปรึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ๆด้านพลาสติกในด้านบรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ก่อสร้าง อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

ติดต่อสายด่วนได้ที่

แผนกออกแบบและนวัตกรรมพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 424-425

ดาวน์โหลด