ก.อุตฯ ผุดโครงการ Rice Resin ช่วยไทย รักษ์โลก

ก.อุตฯ ผุดโครงการ “Rice Resin ช่วยไทย รักษ์โลก

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมพลาสติกชีวภาพเป็นหนึ่งใน New S-Curve โดยมอบหมายสถาบันพลาสติกผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพให้เกิดขึ้น

วันที่ 3 มีนาคม 59 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึก การวิจัยและพัฒนาการคอมพาวนด์พลาสติกชีวภาพ ระหว่าง

นายเกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กับ Mr. Masakazu KADOYA President and CEO บริษัท ซันวา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตเครื่องคอมพาวนด์จากประเทศญี่ปุ่น และมีความตั้งใจที่จะทำการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพร่วมกับสถาบันพลาสติก โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ข้าวเสื่อมสภาพ แกลบ ฟาง เปลือกหอย ฯลฯ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อตอบสนองการดำเนินงานและให้สอดคล้องกับทิศทางและนโยบายของรัฐบาล โดย ได้ติดตั้งเครื่องคอมพาวนด์ ณ อาคารปฏิบัติการ บี (Shop B) อาคารพันธมิตรอุตสาหกรรม

นางอรรชกา กล่าวว่า ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เช่น อ้อย มันสัมประหลัง ข้าว เป็นต้น ซึ่งสามารถนำมาใช้และพัฒนาการคอมพาวนด์กับพลาสติกให้กลายเป็นพลาสติกชีวภาพได้ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ และทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด