สถาบันพลาสติก ร่วมกิจกรรม "ปั่นปันรัก เติมลมหายใจเพื่อน้อง"

วันที่ 6 มีนาคม 2559
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ปั่นปันรัก
เติมลมหายใจเพื่อน้อง"
เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการปั่นจักรยาน และเป็นการระดมทุนสนับสนุน
การผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหืด โดยใช้เส้นทางจักรยาน ภายในสนามกีฬาบึงหนองบอน โดยมีเครือข่ายสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย
ผู้พัฒนานิคมฯ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

    ดาวน์โหลด