ผู้บริหารสถาบันพลาสติก ร่วมสรงน้ำพระ

"ผู้บริหารสถาบันพลาสติก ร่วมสรงน้ำพระในวันสงกรานต์"

วันที่ 5 เมษายน 2559
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก 
พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ 
ร่วมกันสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และ
วันขึ้นปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2559 ที่จะมาถึง 
เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โถงหน้าลิฟท์ ชั้น2 สถาบันพลาสติก กล้วยน้ำไท

ดาวน์โหลด