สัมมนา Plastics Forum 2016

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดสัมมนาในงาน InterPlas Thailand 2016 โดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ได้กล่าวเปิดสัมมนาในงานนี้ด้วย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ จัดทั้งหมด 2 วัน 3 หัวข้อดังนี้

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-12.00 น.หัวข้อ "Bioplastics: Technologies and Global Markets" และช่วงบ่าย 13.00-16.00 น. หัวข้อ "โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางและไม้ยางพารา" 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ "โอกาสทางธุรกิจของน้ำยาและชุดตรวจรวมถึงวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์" 

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ซึ่งได้รับเกรียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้านไบโอพลาสติก พลาสติกในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และด้านยางพารา บรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากผู้ประกอบการ จากผู้เข้าชมงานให้ความสนใจจากเป็นจำนวนมาก

ดาวน์โหลด