กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

นับเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดที่เราจะดึงงานวิจัยต่างๆ ที่เราได้คิดค้นและพัฒนาออกมามากมายแต่ยังไม่ออกสู่สายตาประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะนำงานเหล่านี้มาเผยแพร่ให้เราได้เห็นกัน ที่สามารถต่อยอดเป็นผลผลิตเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่ามากขึ้น

ดังนั้นจึงเกิดเป็นเป็นเรื่องราวดีๆ ที่สถาบันพลาสติก ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม นำร่อง ในการ ผนึกกำลัง ร่วมมือกันสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ ภายใต้ “ความร่วมมือการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ” เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่ Thailand 4.0 กับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) และ สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 59 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด