ผอ.สถาบันพลาสติก ร่วมแสดงความยินดี

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 25 ปี วันที่ 5 กันยายน 2559

ดาวน์โหลด