การประกวด "2nd ASEAN Plastics Awards"

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวด "2nd ASEAN Plastics Awards" ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกและอุตสาหกรรมปลายทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีบริษัทต่างๆได้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก ณ ห้องนิทรรศการ สถาบันพลาสติก และจะมีการประกาศผลผู้ชนะการประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติก งานPlastics Night ในวันที่ 16 กันยายน 2559 นี้

ดาวน์โหลด