สถาปนาสถาบันพลาสติก

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของสถาบันฯ ร่วมทำบุญในโอกาสวันสถาปนาสถาบันฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ณ ห้องนิทรรศการ สถาบันพลาสติก วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งปัจจุบันสถาบันฯ ดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสาร บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปอย่างต่อเนื่อง

ดาวน์โหลด