สถาบันพลาสติก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันพลาสติกร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายความภักดีและรวมพลังแห่งความสามัคคีถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย นางสาวสินีนาฏ เล้าชินทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง พร้อมด้วยพนักงานของสถาบันฯ โดยนายภาณุวัฒน์ ตริยางกรูศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีหน่วยงานราชการและเอกชนภายในซอยตรีมิตร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานหน้าอาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท

ดาวน์โหลด