สถาบันพลาสติก

""

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 212

โทรสาร 02-712 3316

E-mail [email protected]