สัมมนาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วย Solideworks Simulation

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันพลาสติก จับมือกับบริษัทแอพพลิแคด จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมออกแบบ 3 มิติ Soliworks อย่างเป็นทางการ จัดสัมนาสัมมนาวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดด้วย Solideworks Simulation วันที่ 18-19 มกราคม 2560

\"\"

\"\"

ดาวน์โหลด