ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพลาสติก นำโดย ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมฟังพระอภิธรรมฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 19.00 น. วันที่ 7 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด