สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกเข้าร่วม

สถาบันพลาสติก เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกเข้าร่วม

 

"โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกต้นแบบที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม New S-Curve 10 กลุ่มอุตสาหกรรม" และ “เชิญชวนร่วมยื่นแนวคิดงานวิจัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม

เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้ตรงตามเป้าหมาย

""

โดยสำหรับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทางสถาบันพลาสติกมีทีมผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต/กระบวนการขึ้นรูป ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุ

และในส่วนของงานวิจัยสำหรับภาคอุตสาหกรรม จะมีงบประมาณสนับสนุนให้กับงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือก

 

 

Download ใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ

ส่งเอกสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนัตตุลา  วงศ์ต๊ะ Email : [email protected]

คุณรัตนปทุม พิลาแดง Email : [email protected]
Tel. 0 2391 5340 ต่อ 212,214
Fax. 0 2712 3316