สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐบาลโดย สถาบันพลาสติก กระทรวงอุตสาหกรรม มอบอาหารว่างให้แก่ ผู้แทนศูนย์อำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส) เพื่อนำไปบริการประชาชนที่มาร่วมถวายบังคมพระบรมศพฯ ณ เต๊นท์ กอร.รส. ท้องสนามหลวง เป็นเวลา 3 วัน จำนวนรวม 6,000 ชิ้น ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2560

  • แซนวิชไส้หมูหยองมายองเนส 1,000 ชิ้น

  • ขนมปังไส้เผือก 1,000 ชิ้น 

วันที่ 9 เมษายน 2560

  • แซนวิทไส้โบโลน่าหมูมานองเนส จำนวน 1,000 ชิ้น

  • ขนมปังใส้สังขยากลิ่นใบเตย จำนวน 1,000 ชิ้น

วันที่ 10 เมษายน 2560

  • แซนวิทหมูหยองน้ำพริกเผา จำนวน 1,000 ชิ้น

  • ขนมปังไส่ถั่วแดง จำนวน 1,000 ชิ้น

ดาวน์โหลด