ประมวลภาพงานสัมมนา Plastics Forum 2017 ในงาน Thailand Industry Expo 2017

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา “Plastics Forum 2017” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในงาน Thailand Industry Expo 2017

สัมมนาวันแรก (25 ก.ค.60) หัวข้อ อุตสาหกรรมพลาสติกไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยสถาบันฯ ได้รับเกียรติจาก คุณศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกกล่าวรายงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณประวิตร ยอดปรีชาวิจิตร,คุณ Felita Widjaja,คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ และคุณภราดร จุลชาต มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์

สัมมนาวันที่สอง (26 ก.ค.60) นำเสนอเกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพที่กำลังอยู่ในความสนใจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก และการผลิตพลาสติกเพื่อการเกษตร โดยวิทยากรผู้คร่ำหวอดในวงการ เช่น ผศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา,ดร.พิสุทธิ์ เลิศวิไล,คุณกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์,คุณกัลย์ เฉลิมเกียรติกุล,คุณพฤฒิ เกิดชูชื่น,คุณบุญเสริม สุขภิญโญ,คุณกฤษณะ ธรรมวิมล และคุณกฤษนนท์ สวาทยานนท์ มาชี้ให้เห็นปัจจัยความสำเร็จของพลาสติกชีวภาพ และโอกาสของพลาสติกเพื่อการเกษตร

สัมมนาวันที่สาม (27 ก.ค.60) นำโดยคุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา,คุณเลิศชยุฒน์ นิยมธรรมกิจ และคุณนริศชา ต่อสุทธิกนก มาบรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพลาสติกหลังการใช้งาน และ อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในยุค 4.0

ดาวน์โหลด