สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 10

สถาบันพลาสติก จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานในงานเป่าถุงพลาสติก" รุ่นที่ 10 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ด้านการเป่าถุง ในการนี้มีผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว ให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้ด้วย ณ ห้องอบรม 304 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน เมื่อวันที่ 24 กรกรฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด