สัมมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0”

สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา “การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0” เพื่อแนะแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกโดยการนำเทคโนโลยี ระบบออโตเมชั่นมาใช้ โดย คุณเอกชัย สุขพ่อค้า และ คุณพงษา ตันตะโยธิน วิทยากรจาก บริษัท เอบีบี (ประเทศไทย) จำกัด และแนะนำศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต ซึ่งจะช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านเทคโนโลยีต่างๆได้ โดย คุณบุรนางค์ ศุขสมิติ จากสถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด