ประมวลภาพออกบูธประชาสัมพันธ์สถาบันพลาสติก

สถาบันพลาสติก ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สถาบันฯ พร้อมทั้งเสนอผลงาน การคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เข้ามาเรียนรู้ สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถาบันฯ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีทีมงานของสถาบันฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลความรู้ ในงานT-PLAS 2017 และ PACK PRINT INTERNATIONAL 2017 ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศบการและการประชุมไบเทค บางนา ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด