สัมมนาและเสวนา"พลาสติกปลอดภัย เช็ค ใช้ ชัวร์"

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบลันพลาสติก จัดสัมมนาและเสวนาในหัวข้อ "พลาสติกปลอดภัย เช็ค ใช้ ชัวร์" โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิชัย ปัทมสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยมี ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน อาทิ คุณมยุรี ภาคลำเจียก ที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก และสมาคมบรรจุภัณฑ์ คุณชัยสิทธิ์ บุญกัน นักสืบสวนสอบสวนชำนาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อ.อุมา บริบูรณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คุณภราดร จุลชาต เลขาธิการ กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก มาเป็นพิธีกรในการเสวนา ณ ห้องประชุม Silk 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค วันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

ดาวน์โหลด