ประกาศสถาบันพลาสติก ที่ 1/2560 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปีงบประมาณ 2561

ประกาศสถาบันพลาสติก ที่ 1/2560 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้ Bioeconomy และ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม ปีงบประมาณ 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอมพาวด์และแปรรูปพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 211-214

โทรสาร 02-712 3316

E-mail [email protected]

ดาวน์โหลด