สถาบันพลาสติก นำร่องบรรยายพิเศษ

การนำร่องสำหรับถ่ายทอดงานในหัวข้อ "การออกแบบ และการเลือกสรรพลาสติกเพื่อสร้างบรรจุภัณฑ์" ทาง #สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand โดยคุณถิระภัทร เมืองแสน วิศวกรฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม ประจำศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก ได้เกียรติรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษถ่ายทอดความรู้สาระต่างๆ แก่ทางนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคคลากรสู่อุตสาหกรรมทางด้านวัสดุพอลิเมอร์ต่อและยังช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากห้องเรียนไปสานต่อเพื่อพัฒนางานสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านพลาสติก การเลือกใช้วัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
ติดต่อเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม หรือขอรับบริการอื่นจากทาง #สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand ได้ที่
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
www.thaiplastics.org
Tel: 02-391-5340-43

https://www.facebook.com/PlasticsInstitute/posts/906149016201786

ดาวน์โหลด