หลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 15"

จบลงแล้วสำหรับหลักสูตร "เทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 15" ที่เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในพลาสติก ที่สำคัญคือสามารถนำไปต่อยอดได้จริง ใช้เครื่องมือจริง
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.วิโรจน์ เตชะวิญญูธรรม

 

สามารถสมัครเพื่อเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ จากทาง หรือ

คุณปิยะวัฒน์ โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 422
E-mail [email protected]

#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand

สอบถามเพิ่มเติม 
Website: www.thaiplastics.org 
Line : @Thaiplastics 
Tel: 02-391-5340-43

 

ดาวน์โหลด