ประกาศสถาบันพลาสติกที่ 2/2559 เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60

ประกาศสถาบันพลาสติก

ที่ 2/2559

เรื่อง ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาของสถาบันพลาสติก ปี 60

เนื้อความ :

ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่มีการออกแบบเชิงความคิดสร้างสรรค์

ปีงบประมาณ 2560

           สถาบันพลาสติก ประกาศรับข้อเสนองานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560-2561

ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 โดยส่งข้อเสนองานพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 3 ชุด

รายละเอียดโครงการตามเอกสารแนบ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมคอมพาวด์และแปรรูปพลาสติก

โทรศัพท์ 02-391 5340-43 ต่อ 211-214

โทรสาร 02-712 3316

E-mail [email protected]