Rubber Intelligence Unit

พบกับงานสัมมนาที่หลากหลายทั้ง 4 มิติที่ทำให้คุณได้รับความรู้ในแวดวงอุตสาหกรรมครบทั้ง 4 ด้าน 

มิติที่ 4  กับ Rubber Intelligence Unit 

""

ในหัวข้อ
“ก้าวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปของไทย”

- ประโยชน์จากโครงการ Coaching และ
ทายาทอุตสาหกรรมฯเพื่อพัฒนากลุ่ม CLUSTER 
อุตสาหกรรมยางพารา
- ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา
ประจำปี 2560 และแนวโน้ม ปี 2561

ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.00-12.00 น.
ณ ไบเทคบางนา

ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ได้ที่นี้
https://docs.google.com/…/1ZNpDUig1NPPMLuQDFX8ClvlnXO9…/edit

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณภีญดา เอกคณาลักษมี
02 3915340-43 ต่อ 421,422

#PlasticsInstituteOfThailand สัมมนา4มิติ

ดาวน์โหลด