เชิญเข้าร่วมชมผลงาน

Medical Device Inno Awards 2018 แนวคิดนวัตกรรมการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้พิการ

เชิญเข้าร่วมชมผลงาน
จากน้องๆนักศึกษาที่ได้คิดค้น ออกแบบนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการกันได้

"" """"

  

ในวันเสาร์ ที่ 2 มิถุนายน 2561
เวลา 10.30-16.00 น.
@Lifestyle Hall ชั้น 2 Siam Paragon

ดาวน์โหลด