งาน "Thai Colostomy Bags จากคนไทยสู่คนไทย "

ฝีมือคนไทยเทียบเท่าของนอก! ถุงทวารเทียมช่วยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่

งาน "Thai Colostomy Bags จากคนไทยสู่คนไทย "
จัดแถลงข่าวโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งมอบ ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม จำนวน 3,000 ชุด กับผู้ป่วยมะเร็งลำไส่ใหญ่ทั้งหมด 5 รพ. ประจำจังหวัด ได้แก่ 
- รพ.สงขลานครินทร์ (มอ.) จ.สงขลา วันที่ 12 กย. 61
- รพ. ยะลา จ.ยะลา วันที่ 12 กย. 61
- รพ. วชิระภูเก็ต จ.ภูเก็ต วันที่ 3 ต.ค. 61
- รพ. ตรัง จ.ตรัง วันที่ 4 ต.ค. 61
- รพ. มหาราช จ. นครศรีธรรมราช วันที่ 5 ต.ค. 61

\"\"\"\"

ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจากทวารเทียม 

เป็นนวัตกรรม ที่ผลิตมาจากยางพาราและมีคุณภาพเทียบเท่ากับต่างประเทศ ที่ได้ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

โดยจัดแถลงข่าวใหญ่ ณ รพ.ตรัง วันที่ 4 ต.ค. 61 โดยมี ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ รพ.สงขลานครินทร์ 
ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติกและทีมผู้ผลิตจากภาคเอกชน เข้าร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย

 

#สถาบันพลาสติก #PlasticsInstituteOfThailand
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

 

 

ดาวน์โหลด