บรรจุภัณฑ์กับการเพิ่มมูลค่า

การเพิ่มมูลค่าของสินค้า ไม่ใช่แค่การมีบรรจุภัณพ์ที่สวยได้เพียงอย่างเดียว แต่การเพิ่มมูลค่าอีกรูปแบบหนึ่ง คือการใส่ใจ คิด นวัตกรรมใหม่ๆ ใส่ลงไปในวัตถุดิบของการนำไปทำบรรจุภัณฑ์ ให้ออกมาตอบโจทย์สินค้านั้นให้มากที่สุด...

 

\"\"

 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

#Service #PR #สถาบันพลาสติก #PDD

ดาวน์โหลด