สถาบันพลาสติก

วันที่ (22 พ.ย. 61) ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก ได้รับเชิญจาก บริษัท EASTMAN Chemical และ บริษัท NAGASE (Thailand)เป็นวิทยากรรับเชิญในงานสัมมนา 'Agenda of the Brand-new Eastman Tritan Seminar'

\"\"  \"\"

โดย นายศตพร สถานุชาต (หัวหน้าศูนย์ข้อมูลฯ) ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ โครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในปัจจุบัน รวมถึงทิศทางอุตสาหกรรม พลาสติกชีวภาพ ของโลกและความคืบหน้าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทยในปัจจุบัน

\"\"\"\" 

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

ศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก (PIC)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-391 5340-43 ต่อ 311

#ข้อมูลด้านพลาสติก #สถาบันพลาสติก #PIC #SERVICE #PR#Plastics

ดาวน์โหลด