ความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมพลาสติก

เพิ่มความรู้และทักษะด้านอุตสาหกรรมพลาสติกกับ Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

หลักสูตรเทคนิคการฉีดพลาสติก พื้นฐาน รุ่นที่ 16 
วันที่ 21-23 พ.ย. 61

\"\" \"\"

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

สอบถามเพิ่มเติม / สมัครอบรม
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
02-3915340-43 ต่อ 425

#PTC #สถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด