BIO Plastics

สถาบันพลาสติก ให้ความรู้ พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ (BIO Plastics) สำหรับการสนับสนุนภาคการศึกษา ให้กับกลุ่มสมาคมผู้ปกครองและคณะนักเรียนจาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

\"\" \"\"

\"\" \"\"

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Line : @Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-43

ดาวน์โหลด