พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อสังคม

คุณนันทวัฒน์ พร้อมภูมิ หัวหน้าศูนย์ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหืด Thai Kid ‘s Spacer ให้แก่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยผู้มีจิตสาธารณะ “ครอบครัวเครือชะเอม”และ “วิศวกรรมเคมี รุ่น 4 บางมด”บริจาคอุปกรณ์ฯ Thai Kid ‘s Spacer จำนวน 1,200 ชุด เพื่อแจกให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและโรคระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

 

ดาวน์โหลด