หลักสูตร Packaging Academy for SME รุ่นที่ 1 (26 มกราคม 2562)

✔️ ได้รู้!! เลือกใช้!! บรรจุภัณฑ์พลาสติกทั้งแบบอ่อนตัวและคงรูป (Flexible Packaging and Rigid Plastic Packaging) จากหลักสูตรคุณภาพดีของสถาบันพลาสติก 
✔️ ความรู้แน่น ตัวอย่างเพียบ โดย อ.มยุรี ภาคลำเจียก ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์และที่ปรึกษาสถาบันพลาสติก

ดาวน์โหลด