การบริการทดสอบ

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบ ประกอบไปด้วยเครื่องทดสอบที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งสามารถรองรับการทดสอบสมบัติของพลาสติก ดังต่อไปนี้

  - การทดสอบสมบัติเชิงกล (UTM)

  - การทดสอบอัตราการไหลของพลาสติก (MFI)

  - การทดสอบอัตราการซึมผ่านของก๊าซ (OTR)

  - การทดสอบอัตราการซึมผ่านของไอน้ำ (WVTR)   

ดาวน์โหลด