Plastic Story

มันจะดีแค่ไหนถ้ามีพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่รวบรวมวิธีการ และความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเอาไว้อย่างเป็นระบบ ให้ใครก็ตามที่อยากเริ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้มีพื้นที่ในการพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และ ศึกษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ช่วยกันดูแลโลกของเราด้วยมือของคุณเถอะ...

ดาวน์โหลด