Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก
เข้าร่วม Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0
ภายใต้ “บริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0”
ส่วนพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมอุตสาหกรรม

 

 

ท่านจะได้พบกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน IoT ในโรงงานพลาสติก และแนวทางการพัฒนาโรงงานของท่านไปสู่ smart factory ที่จะให้การทำงานของท่านมีความสะดวก ง่าย และมีสิทธิภาพกับระบบ OEE (Overall Equipment Effectiveness) หรือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่นอกจากทำให้รู้ประสิทธิผลของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถวางแผนในการแก้ไขจุดต่าง ๆ ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
         

     ภายในงาน พบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาระบบ IoT ใช้กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามา Support ผู้ประกอบการ SMEs

 

สมัครเข้าร่วม workshop >>> https://qrgo.page.link/yjrhX

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

โทร. 02-391-5340 ต่อ 425  E-mail : training@thaiplastics.org

ดาวน์โหลด