เข้าใจเรื่องพลาสติกกับหลักสูตร : ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก

กว่าจะมาเป็นของใช้ใกล้ตัวของผู้คน พลาสติก ต้องผ่านอะไรมาบ้าง เกิดขึ้นมาจากอะไร วิธีการในการผลิต หรือแม้แต่การขึ้นรูป ความคงทนของพลาสติกแต่ละชนิดเป็นอย่างไร

มาหาคำตอบได้ที่เรา เปิดหลักสูตร : ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก ที่จัดสอนมาถึงรุ่นที่ 7 และให้ความรู้โดยผู้เชียวชาญที่อยู่ในวงการพลาสติกมากกว่า 40 ปี . . . .

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในหลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลาสติก รุ่นที่ 7  สอนอะไรบ้าง ??

 

ความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมกับพลาสติก  

โครงสร้างของอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม

ขั้นตอนการกลั่นน้ำมันดิบจากปิโตรเลี่ยมสู่ปิโตรเคมี

การพอลิเมอรไรเซชั่นจากปิโตรเคมีสู่พลาสติก

 

ประเภทของพลาสติกและการนำไปใช้งาน

พลาสติกคอมโมดิตี้และพลาสติกวิศวกรรม

พลาสติกเทอร์โมพลาสติกและผลิตภัณฑ์ที่ได้

พลาสติกเทอร์โมเซตและผลิตภัณฑ์ที่ได้

การพัฒนาสมบัติของพลาสติกด้วยการคอมพาวนด์

พลาสติกชีวภาพ

 

กระบวนการขึ้นรูปพลาสติก

กระบวนการขึ้นรูปเทอร์โมพลาสติก

กระบวนการขึ้นรูปเทอร์โมเซต

เทคโนโลยี และเทคนิคใหม่ในการขึ้นรูปพลาสติกในอนาคต

ดูการกระบวนการฉีดพลาสติกจริง

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ศึกษา หาความรู้ เพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต

เพิ่มเติม : http://www.thaiplastics.org/seminar_page.php?id=847

 ในราคาเพียง 2,500 บาท เท่านั้น !!

เพิ่มเติมข้อมูล สอบถาม :
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก
02 3915340-43 ต่อ 425

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก

Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

 

ดาวน์โหลด