เรียนเชิญผู้ประกอบการด้านพลาสติก เข้าร่วม Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 2

สำหรับ เจ้าของกิจการ เจ้าของ ผู้จัดการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน ในอุตสาหกรรมพลาสติก ต้องการเริ่มต้น Transform

แต่....ยังไม่รู้จะหันไปทางไหน พูดคุยกับใคร
ลองประยุกต์ใช้เทคโนโลยี IoT ให้กับเครื่องจักร และ โรงงานของคุณ เพื่อยกระดับประสิทธิการผลิตของโรงานคุณไปพร้อมกับเรา

 

 

เรียนเชิญ ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมพลาสติก
เข้าร่วม Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 2 ภายใต้ “บริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0”

ส่วนพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมอุตสาหกรรม

ท่านจะได้พบกับตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน IoT ในโรงงานพลาสติก และแนวทางการพัฒนาโรงงานของท่านไปสู่ smart factory ที่จะให้การทำงานของท่านมีความสะดวก ง่าย และมีสิทธิภาพกับระบบ OEE (Overall Equipment Effectiveness) หรือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งที่นอกจากทำให้รู้ประสิทธิผลของเครื่องจักรแล้วยังรู้ถึงสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทำให้เราสามารถวางแผนในการแก้ไขจุดต่าง ๆ ได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
          ภายในงาน พบกับทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงในการพัฒนาระบบ IoT ใช้กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติก ตลอดจนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามา Support ผู้ประกอบการ SMEs เพิ่มเติมบทความ คลิก

สมัครเข้าร่วม workshop Free ไม่มีค่าใช้จ่าย >>>คลิก

หรือ

 

 

แล้วพบกัน 13 พฤศจิกายน 2562
เวลา 8.30 – 12.00 น. เป็นต้น
ณ ศูนย์ ITC กล้วยน้ำไท อาคารต้นกล้าแกลอรี่ (Ton-KLA Gallery)
แผนที่เพิ่ม คลิก

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม และ บริการ Frankenstein สถาบันพลาสติก จับมือ บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี ร่วมให้บริการ “บริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0”
https://www.youtube.com/watch?v=-u2o_U_Z39U
https://mgronline.com/cyberbiz/detail/9620000026166
https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/072-IoT-Plastics-Industry4-Thailand
https://www.prachachat.net/ict/news-302082
https://www.smeone.info/event-detail/662

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

โทร. 02-391-5340 ต่อ 425

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 Email : training@thaiplastics.org

ดาวน์โหลด