Review Packaging Academy รุ่นที่ 2 สำหรับการเรียนในวันแรก

จบทุกเรื่อง ให้คุณ กับ "บรรจุภัณฑ์" ไม่ว่าจะข้อสงสัย พัฒนา ใช้งานอย่างถูกต้อง ถูกคุณสมบัติ ต้องต่อยอดอย่างไรให้กับ โรงงาน และ บรรจุภัณฑ์ของอุตสาหกรรมไทย

 

 

สำหรับคอร์สการอบรมเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ หรือ  Packaging Academy จัดขึ้นจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมพลาสติก ที่มีทิศทางการเติบโต และ การใช้งานในงานด้านบรรจุภัณฑ์สูง การให้ความความสำคัญในเรื่องบรรจุภัณฑ์ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ในการนี้สถาบันพลาสติก ที่มีหน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันให้กับภาคอุตสาหกรรมพลาสติก ได้มีการพัฒนา จึงได้จัดหลักการอบรมด้านบรรจุภัณฑ์ ในชื่อ Packaging Academy ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชียวชาญและ บริษัท ที่มีความเข้าใจในการบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี มาร่วมถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่สำคัญสำหรับการบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน

 

 

โดยหลักสูตร Packaging Academy ที่จัดขึ้นนี้ได้เดินทางมาสู่รุ่นที่ 2 โดยได้รับเสียงตอบรับจากภาคบริษัก SMEs และ หน่วยงานทางด้านบรรจุภัณฑ์ มาร่วมเรียน และ อัพเดทความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆ เมื่อ 9 พฤศจิกายน 2562 ได้เป็นวันแรกของการเรียนในรุ่นที่ 2 นี้ ซึ่งมีเนื่้อหาต่างๆ ที่ถูกแบ่งตามเนื้อหาออกมา โดยผู้เข้าเรียนจะต้องเรียนทั้งสิ้น 4 วัน เรียกได้ว่าส่งเติมความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ อย่างครบครัน สำหรับเนื้อหาในวันแรกที่เริ่มเรียน ประกอบด้วย 2 ส่วน
1. Principle of Packaging, Metal and Glass Packaging ในหัวข้อนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์ และ เข้าใจในการใช้ การพัฒนา บรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ ประกอบด้วย โลหะ และ แก้ว ให้การบรรยาย โดย  อ. มยุรี ภาคลำเจียก (ที่ปรึกษาประจำสถาบันพลาสติก)

 

2. Paper Packaging ที่ช่วยส่งต่อความรู้ความเข้าใจสำหรับบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มกระดาษ ให้การบรรยายโดย คุณสุวิมล ตติยพินิจ

ซึี่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้สัมผัส เข้าใจ และ ไขข้อสงสัยต่างๆ อันจะนำไปสู่แนวทางแห่งการพัฒนาของบรรจุภัณฑ์ในอนาคตได้อีกด้วย

 

 

นอกจากนี้ในวันดังกล่าวถือเป็นวันแรกของการอบรมในหลักสูตรด้วย ในการนี้ นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ (ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก) ได้เข้าร่วมการอบรมในช่วงเช้า พร้อมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ และ ผู้เข้าร่วมอบรม ก่อนเริ่มการอบรมอีกด้วย

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่
โทร. 02-391-5340 ต่อ 425

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 Email : [email protected]

 

ดาวน์โหลด