Reviwe Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 รุ่นที่ 2 โดย สถาบันพลาสติก,บมจ.MFEC @ ITC

Reviwe Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE

ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0

รุ่นที่ 2 โดย สถาบันพลาสติก,บมจ.MFEC @ ITC

 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง IOT เข้ามาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมพลาสติกได้เป็นรูปธรรม พร้อมการประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน การจัดการด้านการติดตั้ง รวมถึงการใช้งานและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2562 ทางสถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ได้จัด Workshop : การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0 ภายใต้ “บริการพัฒนาผู้ประกอบการพลาสติกสู่อุตสาหกรรม 4.0” ส่วนพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ ITC อาคารต้นกล้า แกลลอรี่ TonGla Gallery โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น

การปลุกเครื่องจักรเก่า ฟื้นการทำงานใหม่  (Frankenstein) เพื่อเปลี่ยนการทำงานของเครื่องจักรรุ่นเก่าไปยังอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยระบบ IOT

- ช่วยแจ้งเตือนเมื่อเครื่องจักรมีสถานะการทำงานไม่ปกติ
- ช่วยแยกแยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ผลิตงานที่ถูกต้องแม่นยำ
- ช่วยให้คุณ ได้เห็นกระบวนการ / สถานการณ์ทำงาน เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ สถานะผิดปรกติ หรือประสิทธิภาพตกลง ทำให้สามารถปรับปรุงได้ทันท่วงที

โดยรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกแบ่งออกเป็น ทั้งหมด 5 Part

 

Part 1 การประยุกต์ใช้ IoT กับเครื่องขึ้นรูปพลาสติกจริงในโรงงาน

• 10 เหตุผลว่า ทำไม? ต้อง transform
• Frankenstein Solution
• Case ติดตั้งทดลองภายใน Shop สถาบันพลาสติก
• Case ติดตั้งภายในโรงงานจริง
คุณอรรถสิทธิ์ มีชัย
ตำแหน่ง Senior Solutions Consultant
 
 

Part 2 งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีให้แก่ SMEs ไทย โดย เจ้าหน้าที่สถาบันพลาสติก
 

Part 3 ความรู้เบื้องต้นและการใช้งาน OEE ในกระบวนการผลิตพลาสติก

• ความรู้พื้นฐาน
• การใช้งานและทดลองคำนวณ OEE
โดย อาจารย์บุญนำ ศรีส้มแก้ว
ตำแหน่ง Innovation Project Facilitation Consultant
 
 
 
 
Part 4 Workshop: การประยุกต์ใช้ IoT และ OEE ในโรงงานเพื่อช่วยบริหารการผลิตสู่อุตสาหกรรม 4.0
• แสดงตัวอย่างภาพรวมการใช้งานระบบ OEE ที่สมบูรณ์
• ปฏิบัติการใช้งานระบบ OEE กับโจทย์ปัญหาจากโรงงานผลิตพลาสติก

โดย ทีมงานพัฒนาระบบ software OEE จากบริษัท MFEC จำกัด มหาชน

พร้อมปิดท้ายกิจกรรม ด้วยการ Consult แบบส่วนตัว เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้ประกอบการได้เข้าใจการประยุกต์ใช้ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการในโรงงาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมในวงการพลาสติกสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้เป็นอย่างดี

 

 

เพิ่มเติมกิจกรรมจากสถาบันพลาสติก
Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Website: www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4 Email : [email protected]

 

ดาวน์โหลด