สถาบันพลาสติกจัดสัมมนาประจำปี “The Future of Plastics 2020” รู้ทันเทรนด์ คิดทำทัน

เมื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกที่ประสบกับปัญหาสภาวะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สิ่งแวดล้อม การเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ การวางแผนกระบวนการผลิตที่ยังไม่เหมาะสม มาตรฐานที่จะเข้ามามีบทบาทกับอนาคตในอุตสาหกรรมพลาสติก

 

เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ และเตรียมตัวรับมือ

เพื่อให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเดินหน้าได้อย่างถูกต้อง ถูกทางในทิศทางที่ควรจะเป็น

สถาบันพลาสติกจึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ

The Future of plastics 2020  รู้ทันเทรนด์ คิดทำทัน

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหาที่อุตสาหกรรมพลาสติกได้เจออยู่ในตอนนี้

เพิ่มเติมให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อ มองอนาคตพลาสติกในความเป้นไปได้

ลงมือให้ธุรกิจพลาสติกเดินหน้า

พร้อมเทรนด์ทั้ง 5

2020 Thailand Plastics Industry Outlook and What’s  next?

ข้อมูลโครงสร้างอุตสาหกรรมพลาสติกไทยภาคการผลิต การค้า การบริโภค เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์ 2019

แนวโน้ม ปัจจัย หรือสถานการณ์สำคัญที่จะส่งผลกับอุตสาหกรรมพลาสติกไทยในอนาคต

 

 

2020 vision for plastics materials

เม็ดพลาสติกที่ใช้กันในปัจจุบัน

แนวโน้มการใช้งานวัตถุดิบพลาสติก

 

2020 Plastics Trend of Technology management Process

กระบวนการผลิตที่ใช้กันในปัจจุบัน

แนวโน้มกระบวนการผลิตในอนาคต

Design

กระบวนการทางความคิดสู่นวัตกรรม (Design Thinking)

แนวโน้มการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

Management

การประเมินศักยภาพสถานประกอบการ

 

Standard QC and Regulation

มาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติก

การทดสอบที่เหมาะสม

แนวโน้มมาตรฐานในอนาคต

 

 

Business Model

เพื่อรองรับการทำธุรกิจ และสร้างความเข้าใจ

วางรากฐานที่มั่นคง ให้กับผู้ประกอบการ

 

 

 

สนใจลงทะเบียนได้ที่ : https://qrgo.page.link/dLHT3

 

พบกัน 23 มกราคม 2563

ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ชั้น 11 ห้อง Jubilee Ballroom

 

***พิเศษสุดสำหรับผู้ลงทะเบียน 20 ท่านแรก รับส่วนลดสุดพิเศษ จากราคาปกติ 2,500.- เหลือเพียง 2,000.- เท่านั้น***

  

เพิ่มเติมรายละเอียด และ สอบถามข้อมูลได้ที่ สถาบันพลาสติก ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

Facebook : Plastics Institute of Thailand - สถาบันพลาสติก
Line : @Thaiplastics
Youtube Official : Thaiplastics
Tel: 02-391-5340-4

ดาวน์โหลด