สถาบันพลาสติก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

สถาบันพลาสติก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

๙ มกราคม ๒๕๖๓ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๖๓

โดยมี นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมพิธี ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

 

ดาวน์โหลด