ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๘ ปี

 

นายวีระ ขวัญเลิศจิตต์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เข้าร่วมแสดงความยินดี ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๗๘ ปี ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กล้วยน้ำไท)

ดาวน์โหลด