"ความขาดแคลนอุปกรณ์ในช่วงวิกฤตการณ์ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลง"

"ความขาดแคลนอุปกรณ์ในช่วงวิกฤตการณ์ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการดัดแปลง"

      จากสถานการณ์ของบ้านเราต้องพบเจอในขณะนี้  ได้สร้างความลำบากในการใช้ชีวิต รวมไปถึงการรับมือของผลกระทบที่ตามมาของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ไม่เว้นแม้แต่วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์  ที่ต้องมีการปรับตัวและรับมือให้ทันต่อสถานการณ์

       สถาบันพลาสติก  นับเป็นหนึ่งหน่วยงาน ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเบื้องหลัง ในการสร้างสรรค์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมในการออกแบบเชิงการแพทย์ เพื่อนำมาใช้ในการต่อสู้กับโรคไวรัส Covid-19  โดยเราได้รับไม้ต่อ จากกระทรวงสาธารณะสุข ในการคิดค้นสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโดยตรง เพื่อบรรเทาการติดเชื้อจากการสัมผัสมากขึ้น  อาทิเช่น

  • ตู้ควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
  • หมวกคลุมป้องกันเชื้อระบบความดันลบ
  • เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
  • รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
  • แผงกั้นห้องโดยสารสำหรับรถแท็กซี่
  • ชุดสวมใส่ป้องกันเชื้อไวรัส

โดยวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้  ยังอยู่ระหว่างการออกแบบ ทดสอบ  เพื่อให้สามารถใช้ได้จริง ตามความตั้งใจ  โดย สิ่งเหล่านี้ คือการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือกันในหลายภาคส่วน  เพื่อทำให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

ดาวน์โหลด