ออกแบบและพัฒนา Face Shield เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

 

 

 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มอบหมายให้ทางสถาบันพลาสติก ออกแบบและพัฒนา Face Shield เป็นการเฉพาะกิจ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครสาธารสุข และบุคลากรที่มีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ป้องกันสารคัดหลั่งซึ่งเป็นพาหะของเชื้อ Covid-19

โดยในวันนี้ ทางสถาบันฯ ได้เข้าร่วมนำเสนอวิธีการประกอบ Face Shield ให้กับศูนย์ภาคทั้ง 11 ศูนย์ ทาง Video Conference หลังจากที่ทางกรมฯได้แจกจ่ายให้ทุกศูนย์ รวม 3,500 ชุด ทั่วประเทศ

ดาวน์โหลด