สถาบันพลาสติก จับมือ DOW บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยาป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19

 

 

สถาบันพลาสติก จับมือ DOW บริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยาป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19

สถาบันพลาสติก และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมกันบริจาคอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit’s Spacer จำนวน 1,740 ชุด ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

     โดยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจะกระจายอุปกรณ์ช่วยพ่นยา Thai Kit’s Spacer ไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ต้องการทั่วประเทศจำนวนกว่า 500 แห่งที่ขอรับการสนับสนุน